18.09.2017.

249.

Jedan od pet temeljnih šartova islama, hadždž, propisan je devete godine po hidžri. U objavljenom ajetu se kaže: U njemu su znamenja očevidna, mjesto na kojem je stajao Ibrahim. I onaj ko uđe u nj treba da bude bezbjedan. Hodočastiti Hram dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti; a onaj koji neće da vjeruje – pa zaista Allah nije ovisan ni o kome.

Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je ovu naredbu prenio svojim ashabima. Te godine je hazreti Ebu Bekra postavio na čelo grupe od tri stotine hadžija. Ta delegacija je pod vodstvom hazreti Ebu Bekra stigla u Mekku. U tim trenucima su objavljeni prvi ajeti sure Berae (Tevbe). U njima su objašnjeni detalji u vezi bratimljenja. Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, je u Mekku poslao hazreti Aliju, kako bi ostalima saopštio ove odredbe.

Prema običaju koji je bio raširen među Arapima u tom periodu, ukoliko bi se sklopio neki ugovor ili raskidao već postojeći, to je saopštavao lično potpisnik istog ili neko od njegovih bližih srodnika. Resulullah je zbog toga poslije odlaska delegacije hadžija u Mekku, za njima poslao i hazreti Aliju. Hazreti Alija je stigao grupu na čelu sa hazreti Ebu Bekrom te su zajedno ušli u Mekku.

Hazreti Ebu Bekr je tada prenio hutbu u kojoj je pojasnio propise hadždža. Ashabi su hadždž obavili prema tim propisima. Hazreti Alija je za vrijeme hadždža prenio Poslanikovu hutbu, u Mini, na mjestu Džemre-i akabe. Tom prilikom je rekao:

O ljudi! Mene je poslao Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, a potom je proučio prvi ajet sure Berae.

– Zadužen sam da vam saopštim četiri stvari, a to su:

1- Niko osim mu'mina neće ući u Džennet.

2- Nakon isteka ove godine, niti jedan mušrik se ne može približiti Kabi.

3- Od sada Kabu niko neće obilaziti bez odjeće. (Mušrici su do tada Kabu obilazili goli)

4- Ko god je sklopio ugovor sa Resulullahom, on će biti ispoštovan do završetka njegova roka. Ostalima su ostavljena četiri mjeseca. Poslije toga nema sklapanja sporazuma sa mušricima, niti im može biti obezbijeđena zaštita.

Ni jedan mušrik više nije dolazio do Ka'be, niti je iko mogao bez odjeće obilaziti oko nje. Nakon ovog saopštenja, mnogi mušrici su prihvatili islam. Hadždžski obred je upotpunjen, a ashabi na čelu sa hazreti Ebu Bekrom i hazreti Alijom su se vratili u Medinu.

Desete godine po hidžri, islam se proširio na sve dijelove arabijskog poluotoka. Ljudi su u Medinu dolazili sa svih strana Arabije, čeznuvši da postanu muslimani i takmičeći se ko će prije postići vječni spas. Tako da u Arabiji nije bilo nikoga ko se mogao suprotstaviti muslimanima, a islam je zavladao cijelim tim prostorom. Ostalo je tek nekoliko židovskih i kršćanskih plemena koji nisu prihvatili islam.

Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, je desete godine po hidžri, poslao Halid bin Velida i s njim četiri stotine mudžahida u pleme Haris bin Ka'b, koje se nalazilo na prostoru Jemena, sa pozivom u islam. Halid bin Velid je, na preporuku Resulullaha, alejhisselam, tri dana pozivao ovo pleme da prihvate islam. Oni su prihvatili poziv i postali muslimani. Iste godine je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, potpisao mirovni sporazum sa kršćanima Nedžrana. Neki od njih su kasnije sami prihvatili islam. Hazreti Alija je sa tri stotine ashaba otišao do plemena Medledž u Jemenu. Iako su se u početku usprotivili, na kraju su prihvatili poziv. Poslanik, alejhisselam, je te godine, u sve gradove na koje se islam proširio, poslao predstavnike, te službenike koji će sakupljati zekat.

Desete godine po hidžri, Resulullah je izvršio pripreme za obavljanje hadždža, a isto je naredio i svojim ashabima u Medini. Istu poruku je poslao i muslimanima koji su se nalazili van Medine. Ovom pozivu se odazvalo na hiljade muslimana i sakupili su se u Medini. Nakon izvršenih priprema, Resulullah je 25. zu-l kaddeta, sa grupom od četrdeset hiljada ljudi, poslije podne-namaza krenuo prema Mekki. Tom prilikom je Poslanik učinio dovu: O Allahu! Učini ovaj hadždž primljenim, makbul i mebrur i očisti ga od primjesa dvoličnjaštva, umišljenosti i traženja slave kod ljudi! Obuče ihrame i na znak Džibrila, alejhisselam, poče glasno donositi telbiju. Resulullah je naredio da se povede 100 deva koje će biti žrtvovane kao kurbani na hadždžu. Nakon putovanja koje je trajalo deset dana, u Mekku su stigli 4. zu-l hidždžeta. Nakon što su pristigle hadžije iz Jemena i ostalih dijelova gdje su živjeli muslimani, broj prisutnih muslimana je iznosio preko 124000. Resulullah se 8. zu-l hidždžeta zaputio na Minu, a 9. zu-l hidždžeta (dan Arefata) na Arefat. Poslije podneva je na sredini polja Arefat, sa svoje deve, Kasve, pročitao oproštajnu hutbu i poselamio se sa svojim ashabima.


Stariji postovi

<< 09/2017 >>
nedponutosricetpetsub
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930

25833